Groep 4 A

Groep 4 A bestaat dit jaar uit 19 kinderen. We krijgen op maandag t/m woensdag les van juf Mahjouba en op donderdag en vrijdag van juf Sabiha.

In groep 4 is de overgang van kleuter naar schoolkind definitief achter de rug, maar fantasie en beweeglijkheid zijn nog volop aanwezig. Kinderen voelen zich meer onderdeel van de groep.

Verhalen

Verhalen bevatten veel elementen waar de kinderen op een leuke en toegankelijke manier iets van kunnen leren.  Zo worden fabels menselijke eigenschappen uitvergroot. Kinderen herkennen de eigenschappen en emoties in hun eigen gedrag. Naast fabels, geven verhalen over goed en kwaad de kinderen steun. We vertellen levendige, werkelijke verhalen over het edele of goede wat dat mens in zich heeft. Verhalen over de profeet maar ook legendes over historische personen als Karel de Grote. Vaak leidt in deze verhalen een innerlijke strijd tot waardering en liefde voor de natuur, voor de mensen of dieren. Schroom thuis ook niet om veel te vertellen en veel voor te lezen. Voorlezen blijft in groep 4 enorm belangrijk. 

De Vreedzame School

In groep 4 voelen kinderen zich meer onderdeel van de groep. Ze zijn zich op deze leeftijd meer bewust van de stemming en persoonlijke eigenschappen van anderen. Bij de vreedzame school oefenen de kinderen met het afstemmen op elkaar en rekening met elkaar houden. We proberen hierbij veiligheid te creëren door te benadrukken wat het kind al kan.

Huiswerk

  • In groep 4 maken we een start gemaakt met Nieuwsbegrip, onze begrijpend lezen methode. Iedere week behandelen we in de klas een nieuw onderwerp. Bij dit onderwerp maken de kinderen in hun eigen tijd twee opdrachten. Zorg ervoor dat uw kind hier thuis de tijd voor krijgt. 

  • Ook krijgen de kinderen 1 keer per week een werkblad spelling of rekenen mee naar huis. Dit jaar worden voor spelling 12 categorieën geïntroduceerd (spellingsregels). Met rekenen leren de kinderen zich vrij bewegen door de getallen tot 100, De bewerkingen plus, min, keer en verdelen staan centraal. Thuis kunt u uw kinderen helpen oefenen met over het tiental heen plus en min en het snel kunnen gebruiken van de tafel 1 t/m 6 en 10.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT