Groep 4 A

Assalaamou aleikoum wa rahmatoullaahi wa baarakatouh,

Groep 4 A bestaat dit jaar uit 23 kinderen. Op maandag t/m woensdag krijgen we les van juf Janne en juf Rachida. 

In groep 4 is de overgang van kleuter naar schoolkind definitief achter de rug, maar fantasie en beweeglijkheid zijn nog volop aanwezig. Daarom zullen we in het begin van het schooljaar ook veel bewegingsactiviteiten inzetten zodat de kinderen hun energie kwijt kunnen en tegelijkertijd kunnen leren.
 
Op deze leeftijd voelen kinderen zich meer onderdeel van de groep; ze gaan meer rekening houden met elkaar en leren om met anderen om te gaan. Sociaal-emotioneel maken ze nu ook een grote ontwikkeling door. 

Verhalen

Verhalen bevatten veel elementen waar de kinderen op een leuke en toegankelijke manier iets van kunnen leren. Kinderen herkennen de eigenschappen en emoties in hun eigen gedrag en leren hiermee omgaan. We vertellen levendige, werkelijke verhalen over het goede wat de mens in zich heeft. Verhalen over de profeten en Sahabah (metgezellen van de profeet vzmh) maar ook legendes over historische personen als Karel de Grote en Salaheddine el Ayyoubi. Vaak leidt in deze verhalen een innerlijke strijd tot waardering en liefde voor Allaah, de natuur, voor de mensen en dieren. U kunt thuis ook veel vertellen en veel voorlezen. De kinderen van deze leeftijd vinden dit geweldig en het is goed voor hun ontwikkeling. Ook in groep 4 blijft voorlezen enorm belangrijk. 

De Vreedzame School

In groep 4 voelen kinderen zich meer onderdeel van de groep. Ze zijn zich op deze leeftijd meer bewust van de stemming en persoonlijke eigenschappen van anderen. We gebruiken de methode 'De Vreedzame School' om de kinderen te laten oefenen en te leren hoe ze om kunnen gaan met hun eigen emoties en hun omgang met andere kinderen. Ze leren rekening houden met zichzelf en met anderen. We proberen hierbij veiligheid te creëren door te benadrukken wat het kind al kan en stimuleren het kind om te groeien tot datgene wat ze willen kunnen. 

Aanbod

Spelling 

In groep 4 worden 12 categorieën geïntroduceerd (spellingsregels). Dit zijn handige regels/ezelsbruggetjes waarmee het makkelijker wordt gemaakt om woorden goed te kunnen schrijven. 


Rekenen 

Met rekenen leren de kinderen zich vrij bewegen door de getallen tot 100. De bewerkingen plus, min, keer en verdelen staan centraal. Ook gaan ze aan de slag met de tafels 1 t/m 6 en 10. Thuis kunt u uw kinderen helpen oefenen met over het tiental heen rekenen (erbij en eraf) en het snel kunnen gebruiken van de tafel 1 t/m 6 en 10.


Huiswerk

  • In groep 4 maken we een start met Dagelijks Rekenen. Dit is een online programma om verhaaltjessommen te oefenen. De kinderen hebben hier een eigen account voor waar u de vooruitgang kan volgen;
  • ​Om het lezen te blijven oefenen, krijgen de kinderen ook elke week een blad met verhaal mee naar huis;
  • Nieuwsbegrip, onze begrijpend lezen methode. Iedere week behandelen we in de klas een actueel onderwerp. Bij dit onderwerp maken de kinderen op school en thuis opdrachten;
  • De kinderen mogen thuis ook oefenen met de software van Staal en WIG, dit is extra.

We verwachten van u als ouder dat u uw kind de tijd en ruimte voor geeft om het huiswerk te maken. We proberen het huiswerk aan te passen aan datgene wat we in de les aangeboden hebben zodat ze dit zelfstandig kunnen maken. Als uw kind wat begeleiding of hulp nodig heeft, dan mag u zeker helpen. Want samen kunnen we ervoor zorgen dat uw kind zal groeien in shaa Allaah!

Mededelingen

  • Voor contact tussen ouders en school wordt veel gebruik gemaakt van de mail, zorg ervoor dat de leerkracht dus uw goede e-mail adres heeft. Juf Mahjouba is bereikbaar via m.karrouch@simonscholen.nl en juf Sabiha via s.bogiz@simonscholen.nl.
  • Ook gebruiken we Parro om wekelijks informatie en nieuws te delen over de klas en over school. 
  • We zijn een gezonde school. Dat betekent dat we water, water met een beetje aanmaaklimonade of thee drinken. In de ochtend eten we fruit/ groente en we nemen een gezonde lunch mee.
  • Op maandag is de Qoraanles. Neem je Qoraanboekje mee zodat je goed kan oefenen.
  • Op donderdag hebben we gym. Hiervoor heb je gymkleding en -schoenen nodig. 
  • Op vrijdag krijg je huiswerk mee naar huis. Je huiswerk lever je op woensdag weer in.

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT