Groep 5

In groep 5 zitten 27 leerlingen. Op maandag, dinsdag en vrijdag krijgen we les van juf Derya en op woensdag en donderdag van juf Shahnaaz. Wij krijgen les in het gebouw aan de Akkerlaan.

Enkele belangrijke afspraken in de groep:

- De leerlingen moeten uiterlijk 8.45 uur in het lokaal zijn.

- In de ochtendpauze moeten alle kinderen fruit eten en zij mogen iets drinken.

- Alle leerlingen moeten hun drinken in een beker, bidon of flesje meenemen. Wilt u steeds goed controleren of de beker/bidon/fles goed dicht is?

- De leerlingen krijgen elke week huiswerk van de groepsleerkracht en ook regelmatig van juf Fatima. 
Daarnaast moeten alle leerlingen elke week twee lessen Nieuwsbegrip maken via internet. Veel kinderen hebben daarbij hulp van de ouders of van een oudere broer of zus nodig. Maak steeds samen een planning. Op maandag t/m vrijdag kunnen de leerlingen ook Dagelijks Rekenen maken.

- Thuis lezen en regelmatig op televisie naar Het Klokhuis en het Jeugdjournaal kijken is voor alle kinderen goed. Ook leerspelletjes (op de computer) zijn leuk.

- Elke donderdag heeft groep 5 gymles.

Vraag elke dag aan uw kind hoe de schooldag was en probeert u zich daarbij vooral op de positieve dingen te richten. Heeft uw kind die dag iets nieuws geleerd? Wat was het leukste die dag? Is er iets grappigs gebeurd? Heeft uw kind fijn gespeeld in de pauzes?

Tips voor thuis

www.nieuwsbegrip.nl

www.dagelijksrekenen.nl    (maa t/m vrij)

www.sommenmaker.nl (je kunt zelf werkbladen maken)

www.rekentoppers.nl 

www.breuken.nl

www.tafeltjesleren.nl

www.rekenen-oefenen.nl

www.leestrainer.nl

www.topografie-oefenen.nl

www.netwijs.nl 


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT