Groep 5

Assalamu Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh,

In groep 5 zitten 27 leerlingen. Op maandag en dinsdag krijgen we les van juf Derya, op woensdag van juf Shahnaaz en donderdag en vrijdag van juf Zeliha (vrijdag samen met juf Derya). Wij krijgen les in het gebouw aan de Akkerlaan. Vanaf 7 februari wordt onze groep 4 dagen per week gesplitst in groep 5A (juf Derya en juf Zeliha) en 5B (meester Jeroen en juf Shahnaaz).


Groep 5 is een bijzonder jaar op de basisschool. Vanaf nu krijgen kinderen namelijk, naast rekenen en taal, allerlei nieuwe vakken. Bovendien leert uw zoon of dochter steeds beter lezen.

Rekenen: de kennis die uw kind opdeed in groep 3 en 4 (optellen, aftrekken, tafels en delen) wordt dit jaar opnieuw toegepast en uitgebreid. Zo leren we dit jaar rekenen met getallen onder elkaar, klokkijken en sommen zoals hoeveel millimeter 3 meter is. Elk week krijgt uw kind huiswerk mee. Daarnaast raden wij het aan om thuis ook op Moo de taken van rekenen te maken. Hierdoor blijft uw kind thuis ook voor rekenen oefenen.

Spelling en taal: Wij hanteren in groep 5 de methode Staal. Deze methode combineert spelling en grammatica. Bij spelling leren we categorieën en hebben we iedere dag dictee. Bij taal gaan we aan de slag met tekst, beeld en andere informatiebronnen dat inspeelt op de belevingswereld van kinderen.

Technisch lezen, vloeiend lezen, begrijpend lezen en leesbevordering: In groep 5 zijn we dit jaar gestart met de methode karakter. Deze methode laat kinderen kennismaken met boeiende teksten en mooie verhalen. We behandelen per les 1 doel, dit zorgt voor focus en biedt iedere leerling de mogelijkheid om succeservaringen op te doen.

Ook thuis kinderen oefenen met rekenen, spelling, taal en technisch lezen. Uw kind kan per blok ook thuis aan de slag op Moo. Wij adviseren ook thuis hiermee te oefenen, omdat dit bevorderend is voor de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast is uw kind dan ook beter voorbereid op de aangeboden leerstof en voor de eventuele methodetoetsen.

Naast deze basisvakken hebben wij op school ook vakken zoals wereldoriëntatie, Blits (studievaardigheden), nieuwsbegrip en handvaardigheid.

Onze godsdienstlessen worden door juf Fatima verzorgd op dinsdag. Op maandag hebben wij koranles.Graag op deze dagen de spullen godsdienstboeken meenemen naar school, anders kan uw kind niet mee doen met de les.

Enkele belangrijke afspraken in
onze groep:

- De leerlingen horen uiterlijk 8.45 uur in de klas te zijn.

- Elke dinsdag start groep 5 om 8.30 uur aan de Heiweg i.v.m. gym.

- In de ochtendpauze eten alle kinderen fruit en mogen zij iets drinken.

- Alle leerlingen nemen hun drinken mee in een beker, bidon of flesje.
  Wilt u steeds goed controleren of de beker/bidon/fles goed dichtgedraaid is? 

- Elke dinsdag heeft groep 5 gymles en wordt er verwacht dat de kinderen gymkleding en
  gymschoenen meenemen. Deze worden dezelfde dag weer naar huis meegenomen!

- De leerlingen krijgen elke week huiswerk van de groepsleerkracht en ook regelmatig van juf Fatima

 

-  Daarnaast maken alle leerlingen elke week Nieuwsbegrip via internet. Veel kinderen hebben daarbij hulp van de ouders of van een oudere broer of zus nodig.

- Op maandag t/m vrijdag kunnen de leerlingen ook Dagelijks Rekenen maken.


- Thuis lezen en regelmatig op televisie naar Het Klokhuis en het Jeugdjournaal kijken is voor alle kinderen en hun woordenschat goed. Ook leerspelletjes (op de computer) zijn leuk.
.

Tips voor thuis

www.nieuwsbegrip.nl

www.dagelijksrekenen.nl    

www.rekentoppers.nl 

www.breuken.nl

www.tafeltjesleren.nl

www.rekenen-oefenen.nl

www.leestrainer.nl

www.topografie-oefenen.nlDeze website is gerealiseerd door Heutink ICT