Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Nijmegen vindt het belangrijk dat kinderen van ouders met een laag inkomen mee kunnen doen en niet worden buitengesloten. Het is bedoeld voor kinderen van 4-18 jaar. Wij ondersteunen deze kinderen door het betalen van de ouderbijdrage, schoolreizen en schoolkampen. Ook in de sportcontributie, contributie voor culturele activiteiten, zwemlessen en activiteiten in de zomervakantie kan onze Stichting een bijdrage leveren.

Het motto van Leergeld is: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen. 

Media
  • Stichting Leergeld.jpg
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT