Aardbeving Turkije en Syrië

As-salamu alaykum,  Beste ouders,  U hebt vast en zeker de verschrikkelijke beelden uit de getroffen gebieden in Turkije en Syrië gezien. Ten eerste condoleren wij onze ouders die familie of vrienden hebben verloren, moge Allah swt hen barmhartigheid schenken en wensen alle gewonden een snelle beterschap. Het is een tijd van geduld en bewustzijn. Een tijd om elkaar te steunen en de hoop niet kwijt te raken,   Allah zegt:  "Wij zullen jullie op de proef stellen met iets van vrees, honger en tekort aan bezittingen, levens en vruchten, maar verkondig het goede nieuws aan hen die geduldig volharden, die, als onheil hen treft, zeggen: "Wij behoren aan God toe en tot Hem zullen wij terugkeren." (Qur'ân, Baqara 155,156)  Als SIMON nemen we onze verantwoordelijkheid en zijn op alle scholen gestart aan inzameling van geld ten goede van de getroffenen. Wij zullen het geld ten goede van onderwijs uitbesteden via een erkende organisatie. hierover krijgt u nader informatie.  U kunt een bedrag overmaken op het volgende rekeningnummer NL52 ABNA 0480 3541 97 ten name van Ouderraad Hidaya. Ook kun je een donatie doen door het inleveren van statiegeld flessen. Deze kunt u voor 2 maart inleveren bij de leerkracht van uw kind. Moge Allah jullie steun accepteren.  salam en dua 
Media
  • 7be5543e-a469-480c-9ac7-43a626dd79c9
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT