Ouders

Hier informatie te vinden over
- de medezeggenschapsraad
- de ouderraad
- de klassenouders
- de ouderkamer
- het contact tussen ouders en leerkrachten

Klik op de verschillende pagina's.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT