Ouders

Hier informatie te vinden over:

  • de medezeggenschapsraad
  • de ouderraad
  • de klassenouders
  • de ouderkamer
  • het contact tussen ouders en leerkrachten

Klik op de verschillende pagina's.