De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

In alle groepen van onze school wordt steeds aan hetzelfde blok gewerkt met hetzelfde thema. Hieronder vindt u per blok de informatie voor ouders. Links in het menu vindt u het kopje Kletskaarten: daar staan per groep de kaarten waarmee ouders met hun kinderen inhoudelijk kunnen praten over het blok dat op school is aangeboden. 

Blok 1: We horen bij elkaar
               nieuwsbrief_ouders_blok 1.pdf  
 
Blok 2: We lossen conflicten zelf op
               nieuwsbrief_ouders_blok_2 .pdf

Blok 3: We hebben oor voor elkaar
               nieuwsbrief_ouders_blok_3.pdf

Blok 4: We hebben hart voor elkaar
               nieuwsbrief_ouders_blok_4.pdf

Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij
               nieuwsbrief_ouders_blok_5.pdf

Blok 6: We zijn allemaal anders
               nieuwsbrief_ouders_blok_6.pdfAnti Pest Coordinator