De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

In alle groepen van onze school wordt steeds aan hetzelfde blok gewerkt met hetzelfde thema.

Blok 1: We horen bij elkaar
Blok 2: We lossen conflicten zelf op
Blok 3: We hebben oor voor elkaar
Blok 4: We hebben hart voor elkaar
Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij
Blok 6: We zijn allemaal andersdeze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl