De vakken in groep 3

Taal

Voor taal gebruiken wij de methode Veilig leren lezen (kijkt u hiervoor eens op de site www.veiliglerenlezen.nl bij voor ouder). Op de eerste schooldag wordt het verhaal voorgelezen over opa, kim en sim, die samen met de geit op zoek gaan naar de letter 'i'. Uw kind leert eerst de letter 'i' via het woordje 'ik' en krijgt een kleurplaat met een letterboom mee naar huis. Vervolgens leert uw kind de 'k' via het woordje 'ik' en de 'm' via de naam 'kim'.

In het lokaal van groep 3 hangen wandplaten van ‘ik’ (een spiegel), ‘kim’ en vervolgens ook sim en een letterbord, waarop achtereenvolgens de i, k, m, s worden gehangen.

Er zijn grote verschillen tussen wat kinderen kennen en kunnen als ze groep 3 binnenkomen. In de eerste twee weken heeft de leerkracht van uw kind de gelegenheid om te achterhalen wat elk kind al kent en kan. Kent uw kind al alle letters? Dan kan de leerkracht aan het eind van de kern een woordleestoets afnemen. Daaruit blijkt of uw kind ook vlot en correct woordjes kan lezen. Als dat zo is én tijdens de lessen blijkt dat uw kind gemotiveerd aan het werk kan blijven, kan de leerkracht ervoor kiezen om uw kind vanaf kern 1 materialen met een hoger leesniveau aan te bieden. 

Tijdens de kern start werken alle kinderen nog met dezelfde materialen, maar kunnen de kinderen die veel letters kennen bepaalde taken op een hoger niveau uitvoeren.

Kinderen die juist moeite hebben met leren lezen krijgen extra instructie en begeleiding tijdens het oefenen, zodat ook zij de doelen voor eind groep 3 zullen halen.

Het eerste half jaar leren de kinderen dus om de dag een nieuw woord. Hierbij staat een nieuwe letter centraal. Als de kinderen na het eerste half jaar alle letters kennen, dan gaan ze het lezen meer automatiseren. Woorden, zinnen en teksten worden langer. Leren lezen is vooral doen: veel oefenen en herhalen. Het ene kind heeft hier wat meer tijd voor nodig dan het andere kind. Het is belangrijk dat u thuis ook veel met uw kind (voor)leest. Aan het eind van groep 3 is het streefniveau van lezen beheersing van AVI E3.

Extra aandacht aan de Nederlandse taal en woordenschat geven we met de aanpak van Zien is Snappen.

Bij alle letters horen ook klankgebaren. Wanneer u die thuis ook wilt gebruiken, kunt u kijken op YouTube. Klik hier.

Thuis kunt u het lezen oefenen via de website van Zoem, u krijgt hiervoor inloggegevens via de leerkacht.

De woordenschat kunt u oefenen door veel voor te lezen of door op de computer te kijken naar digitale prentenboeken. Goede sites: wepboek.nl of bibliotheek.nl/prentenboeken

Rekenen

Voor rekenen gebruiken we de methode Wereld in getallen. We beginnen o.a. met tellen, meer/minder en cijferherkenning. Aan het eind van groep 3 maken de kinderen erbij en eraf sommen tot en met 20, kunnen ze splitsen en hebben ze al een begin gemaakt met het vermenigvuldigen.
Een goede website om rekenen te oefenen is www.rekenweb.nl
Via school hebben we een abonnement op dagelijks rekenen (www.dagelijksrekenen.nl), u kunt hier inloggen met uw mail adres en met het wachtwoord hidaya.

Schrijven

We maken gebruik van de methode Pennenstreken. Deze sluit aan bij Veilig leren lezen. De kinderen schrijven met een driekantig potlood om een goede pengreep te ontwikkelen, daarom willen we niet dat kinderen met een potlood of pen van thuis schrijven. De kinderen leren om tussen de lijnen te schrijven en pas aan het eind van groep 3 leren ze om aan elkaar te schrijven.