Groep 3 A

Salaam aleikum,

In groep 3 A krijgen de leerlingen les van juf Sanae en juf Marjo. 
Juf Sanae werkt op maandag t/m donderdag in groep 3 en juf Marjo op vrijdag. 

Insha Allah wordt het een leuk schooljaar waarin iedereen een leuke tijd heeft en er veel geleerd wordt!

Voor contact tussen ouders en school wordt veel gebruik gemaakt van Parro en de mail, zorg ervoor dat de leerkracht dus uw goede e-mail adres heeft. De juffen zijn bereikbaar via s.benhaimoud@simonscholen.nl  en m.vanboeijen@simonscholen.nl en via Parro.

In groep 3 hebben we voor lezen de allernieuwste methode van Veilig Leren Lezen; de Kim-versie. Voor rekenen gebruiken we de nieuwste versie van de methode Wereld in Getallen.
Leren lezen, rekenen en schrijven via de methodes zijn belangrijk, maar daarnaast wordt er ook nog veel spelend geleerd in bijvoorbeeld de bouwhoek en de schrijfhoek. 

Het huiswerk dat op vrijdag wordt meegegeven bestaat vooral uit het lezen van woordjes en soms ook uit werk dat niet afgemaakt is in de klas. Op maandag mag het huiswerk weer mee terug naar school. Voor leren lezen geldt: door veel te lezen wordt het makkelijker!! Iedere dag een kwartiertje thuis lezen levert veel op. Het is dus echt belangrijk om het huiswerk altijd te maken. Ook kan er digitaal geoefend worden met rekenen en taal. De inloggegevens ontvangt u aan het begin van het schooljaar.

Probeer thuis altijd aan te sluiten bij wat op school geleerd is en niet vast vooruit werken. Voor kinderen zijn de lessen dan niet meer zo leuk.

In groep 3 moet je vaak Stil zijn, Armen over elkaar doen, Rechtop zitten en Kijken naar de juf. Dit noemen we SARK. Een heel belangrijke regel, wanneer kinderen zo zitten kunnen ze beter opletten en leren ze dus meer. We doen natuurlijk ook veel spelletjes tussendoor waarbij de kinderen veel mogen bewegen en praten.

We werken op Hidaya met de methode Vreedzame School, kinderen leren met deze methode hoe ze op een leuke manier met elkaar kunnen omgaan en wat ze moeten doen wanneer er toch iets niet goed gaat. We oefenen dit met rode, gele en blauwe petjes en natuurlijk met aap en tijger!

We gaan één keer per week naar de gym, op donderdag. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind gymkleding en gymschoenen bij zich heeft? Ook graag makkelijke schoenen wanneer kinderen nog niet zelf de veters kunnen strikken.

In groep 3 is er geen speelgoeddag meer! De kinderen mogen in de klas niet met meegenomen speelgoed spelen. Wanneer ze dat toch doen tijdens de les wordt het speelgoed de hele dag bewaard in het bureau van de juf. Laat het speelgoed dus liever thuis!

Af en toe krijgen de kinderen de opdracht om een foto van iets thuis te maken of iets mee te nemen van thuis. Het is belangrijk dat u hieraan meewerkt, anders kunnen kinderen sommige werkjes in de klas niet maken.

U ontvangt voor iedere nieuwe kern van lezen en bij ieder blok van rekenen informatie van de leerkracht over de inhoud van de nieuwe stof.