Protocol School en Scheiding 
 

Hieronder ziet u het document Protocol School en Scheiding. Dit document geeft in het geval van een scheiding onder meer duidelijkheid over:

- wie voor de wet ouder van een kind is, wat gezag is en bij wie het gezag ligt;
- het formuleert een aantal richtlijnen waar de school zich aan zal houden om misverstanden te voorkomen;
- het beschrijft de wettelijke verplichtingen van de school omtrent de informatievoorziening aan ouders.

Document School en Scheiding