MR

Goed onderwijs, dat willen we allemaal, ouders en leerkrachten. 

De Medezeggenschapsraad (MR) probeert de school zo goed mogelijk te helpen het onderwijs vorm te geven. De MR kijkt kritisch naar de plannen van de directie. Soms wordt er advies gegeven. Soms is de instemming van de MR nodig bij een besluit. De MR beoordeelt het beleid op hoofdlijnen. Zij stelt daarbij de kinderen, het personeel en de ouders centraal. 

Zes keer in het jaar komt de MR samen. De helft van de MR bestaat uit ouders/verzorgers, de andere helft bestaat uit personeelsleden. Op dit moment zit in de MR namens de ouders Mohamed Benali, Hayat Hessani en Anisah Rutten.  Namens het personeel zitten Bernou Graat, Maryam de Rouw en Melle Bakker in de MR. U kunt de MR-leden altijd aanspreken als u vragen heeft over het beleid van de school. Ook suggesties voor verbetering zijn welkom.
U kunt hiervoor mailen naar de voorzitter: m.bakker@simonscholen.nl  

Stichting Simon heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is klankbord voor het stichtingsbestuur. Mandy El Othmani-van Thiel (ouder) en Melle Bakker (personeel) vertegenwoordigen onze school in de GMR.