Godsdienstonderwijs

Wij vinden het belangrijk dat we op school een bijdrage leveren aan de identiteitsvorming van onze leerlingen. Daarom krijgen alle leerlingen van groep 1 t/m groep 8 godsdienstles.

De groepen 1 en 2 krijgen 2x per week een half uur godsdienstles. Hierbij leren de kinderen dat Allah de Schepper is dat we Hem dankbaar zijn voor alles wat Hij voor ons doet. Door middel van liedjes leren we de kinderen de islamitische manier van groeten, wat we zeggen voor en na het eten, wie onze profeet is, enz. Daarnaast leren we de kinderen soera al fatiha, soera ikhlas en soera an nas.

Ook groep 3 krijgt 2 keer per week een half uur godsdienstles. Hierbij ligt de nadruk op het vertellen van verhalen.  De kinderen maken kennis met de verhalen van de profeten. Ook verhalen over de liefde voor dieren en de omgang met de schepping komen aan bod. Verder leren de kinderen er nog enkele soera’s en doea’s bij.

Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen op maandag godsdienstles (theorie) en op donderdag koranles. Beide lessen duren 45 minuten. Tijdens de godsdienstles werken de kinderen in groep 4 met het boekje “Ik ben een moslim”. De kinderen leren over de 5 zuilen van de islam. Daarnaast worden ze voorbereid op het gebed, dat vanaf groep 5 op school verricht wordt.

Tijdens de koranles leren de kinderen de Arabische taal om zelfstandig in de koran te kunnen lezen.  Dat doen we d.m.v. de QRB methode. QRB staat voor: Q= koran R= reciteren B= begrijpen.  De leerlingen werken in het “eilf be” boekje. Als het kind het boekje uit heeft, kan het zelfstandig lezen in de koran.  Belangrijk hierbij is, dat het kind thuis elke dag vijf tot tien minuten oefent.

Er zijn 5 QRB diploma’s te verdienen.

In groep 5 werken we met het boekje 'Mijn imaan'. Hierin maken de kinderen kennis met de 6 geloofsregels, de arkaan al imaan. Daarnaast wordt er uitgebreider aandacht besteed aan het aanleren van het gebed.

In groep 6 staat het leven van de profeet Mohammed  (s.a.w.s) centraal. De leerlingen leren niet alleen over de levensloop van de profeet, maar ook leren we hoe we het leven van de profeet als voorbeeld kunnen nemen in ons dagelijks leven.

In groep 7 werken we met het boek “Op zoek naar jezelf.” Hierin ligt de nadruk op de akhlaaq. De leerlingen leren hoe onze akhlaaq hoort te zijn ten opzichte van  Allah, de profeet Mohammed (s.a.w.s.), de ouders, de buren, kortom, de wereld om ons heen.

In groep 8 maken de leerlingen kennis met de andere wereldreligies. Ook worden zij voorbereid op het schoolleven na de basisschool.

Daarnaast krijgen de leerlingen in groep 7 en 8 RSV lessen (relationele en seksuele vorming). Hierbij bespreken we de lichamelijke en emotionele veranderingen tijdens de puberteit. Deze lessen worden voor de jongens en de meisjes gescheiden gegeven.

Juf Fatima heeft af en toe een overleg met de andere godsdienstleerkrachten van SIMON. Dan komen haar lessen op Hidaya te vervallen.