Groep 7

Assalamoe aleikoem,

Welkom op de pagina van groep 7. Juf Zeliha (wo-do-vr) en juf Rachida (ma-di_ geven les in deze groep en ons lokaal is te vinden aan de Akkerlaan (samen met groep 5 en 6).
Groep 7 is een belangrijk schooljaar waarin veel nieuwe stof aangeboden wordt. Aan het eind van het schooljaar krijgen de leerlingen een voorlopig advies voor de middelbare school. Ook wordt het theoretisch fietsexamen afgenomen.

Op basisschool Hidaya vinden wij het belangrijk dat kinderen zich gehoord en gezien voelen en een stem krijgen. Daarom staat er iedere woensdag een les van De Vreedzame School op het rooster. 

In blok 1 is het thema 'Dit zijn wij!'. We maken afspraken met elkaar over hoe we ervoor kunnen zorgen dat het voor iedereen leuk is in groep 7 en dat iedereen zich prettig en veilig voelt. Ook hebben we de taken verdeeld.  

In blok 2 is het thema 'We lossen conflicten zelf op'. We leren het verschil tussen een conflict en een ruzie, we leren hoe we op verschillende manieren kunnen reageren bij een conflict en hoe we kunnen proberen tot een win-win-oplossing te komen. Tot slot leren we hoe we met behulp van een stappenplan zelf een conflict kunnen oplossen, zonder de hulp van een volwassene.

Het thema van blok 3 is 'We hebben oor voor elkaar'. We leren dat het belangrijk is om niet alleen tégen elkaar te praten, maar ook mèt elkaar. Ook hebben we het over misverstanden en vooroordelen.

Het thema van blok 4 is 'We hebben hart voor elkaar'. We leren gevoelens herkennen en we leren rekening te houden met elkaars gevoelens. Ook proberen we elkaar te helpen als iemand zich niet zo fijn voelt.

Het thema van blok 5 is 'We dragen allemaal ons steentje bij'. We leren dat we onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen voor bepaalde taken en we leren dat je je verantwoordelijk kan voelen voor iemand anders of voor de hele groep.

Het thema van blok 6 is "We zijn allemaal anders". We leren om te gaan met de verschillen tussen mensen en deze verschillen te waarderen. 

 Mededelingen

  • In de pauzes drinken we water, water met een beetje aanmaaklimonade of thee. In de kleine pauze eten we fruit of groente. Neem voor de grote pauze een gezonde lunch mee.
  • Op dinsdag heb je je gymspullen nodig.
  • Denk op maandag aan je koranspullen en op vrijdag aan je godsdienstspullen.
  • Op maandag krijg je huiswerk mee naar huis en een week later (op maandag) moet je het uiterlijk weer ingeleverd hebben. Ook werk je iedere week in Moo en maak je iedere dag de opgaven van Dagelijks Rekenen op de computer.

Leerzame websites

www.nieuwsbegrip.nl
www.dagelijksrekenen.nl www.moo.nl