Groep 4

Assalaamou aleikoum wa rahmatoullaahi wa baarakatouh,

Groep 4 B krijgt les van juf Lonneke (maandag, dinsdag en woensdag) en juf Nermin (donderdag en vrijdag).

In groep 4 is de overgang van kleuter naar schoolkind definitief achter de rug, maar fantasie en beweeglijkheid zijn nog volop aanwezig. Daarom zullen we in het begin van het schooljaar ook veel bewegingsactiviteiten inzetten zodat de kinderen hun energie kwijt kunnen en tegelijkertijd kunnen leren.

Op deze leeftijd voelen kinderen zich meer onderdeel van de groep; ze gaan meer rekening houden met elkaar en leren om met anderen om te gaan. Sociaal-emotioneel maken ze nu ook een grote ontwikkeling door. 

Verhalen

Verhalen bevatten veel elementen waar de kinderen op een leuke en toegankelijke manier iets van kunnen leren. Kinderen herkennen de eigenschappen en emoties in hun eigen gedrag en leren hiermee omgaan. We vertellen levendige, werkelijke verhalen over het goede wat de mens in zich heeft. Verhalen over de profeten en Sahabah (metgezellen van de profeet vzmh) maar ook legendes over historische personen als Karel de Grote en Salaheddine el Ayyoubi. Vaak leidt in deze verhalen een innerlijke strijd tot waardering en liefde voor Allaah, de natuur, voor de mensen en dieren. U kunt thuis ook veel vertellen en veel voorlezen. De kinderen van deze leeftijd vinden dit geweldig en het is goed voor hun ontwikkeling. Ook in groep 4 blijft voorlezen enorm belangrijk.

De Vreedzame School

In groep 4 voelen kinderen zich meer onderdeel van de groep. Ze zijn zich op deze leeftijd meer bewust van de stemming en persoonlijke eigenschappen van anderen. We gebruiken de methode 'De Vreedzame School' om de kinderen te laten oefenen en te leren hoe ze om kunnen gaan met hun eigen emoties en hun omgang met andere kinderen. Ze leren rekening houden met zichzelf en met anderen. We proberen hierbij veiligheid te creëren door te benadrukken wat het kind al kan en stimuleren het kind om te groeien tot datgene wat ze willen kunnen.

Karakter

In groep 4 blijft lezen en leesplezier erg belangrijk. We werken vanaf groep 4 met de methode Karakter. Karakter laat kinderen kennismaken met mooie verhalen en boeiende teksten. Eén leesdoel per les zorgt voor focus, vergroot de effectiviteit en biedt ieder kind de mogelijkheid om succeservaringen op te doen. Zo gaan leesplezier en technisch leesonderwijs hand in hand, met een klas vol enthousiaste lezers als resultaat. Om lezen te stimuleren zullen we ook tijdens de schooldag regelmatig werken met werkvormen om het lezen te stimuleren zoals een boekbespreking of een boekensushi.

Sp​elling

We werken met STAAL spelling in groep 4. In groep 4 worden de 12 categorieën geïntroduceerd (spellingsregels). Elke categorie heeft zijn eigen spellingsregel, waardoor het makkelijker wordt om woorden goed te kunnen schrijven.

Nieuwsbegrip

Taal

We werken in groep 4 met de thema's van STAAL taal. We vinden het belangrijk om gekoppeld aan deze thema's een leerrijke omgeving te creëren in de klas. Het is belangrijk dat leerlingen actief betrokken worden bij het leerproces. Om goed te kunnen leren, heeft een leerling een rijke, krachtige en betekenisvolle leeromgeving nodig. In zo’n omgeving wordt het leerproces van leerlingen optimaal bevorderd.

Rekenen

We werken in groep 4 met de methode Wereld in Getallen 5. Met rekenen leren de kinderen zich vrij bewegen door de getallen tot 100. De bewerkingen plus, min, keer en verdelen staan centraal. In groep 4 maken we een start met Dagelijks Rekenen. Dit is een online programma om verhaaltjessommen te oefenen.

Huiswerk

  • Op donderdag is de Qoraanles. Er wordt verwacht dat er ook thuis wordt geoefend.
  • Om het lezen te blijven oefenen, vinden wij het belangrijk dat uw kind dagelijks ook thuis leest. U kunt gratis lid worden van de bibliotheek ( www.obgz.nl ) 
  • De woorden van de woordenschatlessen van Staal krijgen de leerlingen gedurende het blok mee naar huis om te oefenen. 
  • De kinderen mogen thuis ook oefenen met de software van Staal, WIG en Karakter via MOO. Dit is echter niet verplicht.

Mededelingen

  • Voor contact tussen ouders en school wordt gebruik gemaakt van Parro of mail. U kunt de leerkracht bereiken via het gesprek in Parro of via de mail: juf Lonneke l.gerrits@simonscholen.nl of juf Nermin n.aksoz@simonscholen.nl
  • We zijn een gezonde school. Dat betekent dat we water, water met een beetje aanmaaklimonade of thee drinken. Dit nemen we mee in een flesje of beker. In de ochtend eten we fruit/ groente en we nemen een gezonde lunch mee. We trakteren gezond. 
  • Op donderdag is de Qoraanles. Neem je Qoraanboekje mee zodat je goed kan oefenen.
  • Op dinsdag hebben we gym. Hiervoor heb je gymkleding en -schoenen nodig.