Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier om het schoolplan te downloaden.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik Schoolgids 2021-2022.pdf om de schoolgids te downloaden.

Zorgstructuurplan

In een zogenaamd zorgstructuurplan staat te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik hier: Schoolondersteuningsplan Hidaya 2020.pdf om het plan te downloaden.

Pedagogisch beleidsplan

Het doel van dit document is kinderen een veilig leefklimaat bieden, zodat de kinderen ontspannen en met plezier naar school gaan. Dit vormt de basis om goed te kunnen leren. Klik hier om het plan te downloaden.Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT