Gesprekken met ouders

Kennismakingsgesprek

In de eerste maand van het schooljaar vinden alle kennismakingsgesprekken plaats. De leerkrachten nodigen alle ouders uit voor een gesprek om elkaar beter te leren kennen en om informatie over de leerling te delen. Wat is belangrijk voor de leerkracht om te weten over uw kind? Hoe kan de leerkracht uw kind het beste begeleiden? Heeft u vragen aan de leerkracht? De leerkracht zal u onder andere vertellen in welke instructiegroep uw kind zit bij de verschillende vakken en hoe hij/zij wil graag weten hoe uw kind de eerste weken op school heeft ervaren. De eerste afspraken voor het schooljaar worden gemaakt tijdens dit gesprek.

Rapportgesprekken

​In februari en juni krijgt uw zoon/dochter een rapport. Dit rapport wordt tijdens een 10-minutengesprek met u besproken. Hiervoor krijgt u een uitnodiging van de leerkracht. De leerkracht vertelt over het gedrag van uw kind, over de werk- en luisterhouding, over de sociaal-emotionele ontwikkeling en natuurlijk over de resultaten. Eventueel worden er nieuwe afspraken gemaakt. Natuurlijk kunt u zelf vragen stellen of belangrijke dingen vertellen.

​Overige gesprekken

Als een ouder of de leerkracht het nodig vindt, kunnen er tussendoor ook gesprekken plaatsvinden. Dat kan persoonlijk gebeuren, maar ook telefonisch of per e-mail. Daarnaast houden leerkrachten u op de hoogte via Parro (app of website).