Cultuuronderwijs

Op basisschool Hidaya werken we aan de kunst- en culturele ontwikkeling van onze leerlingen.
De leerlingen krijgen kennis en vaardigheden aangeleerd binnen de gebieden beeldende vormen, muziek en drama/dans. Daarbij kijken we niet alleen naar het resultaat, maar ook naar het proces. Leerlingen leren zichzelf en hun werk te presenteren en worden gestimuleerd hun talenten te gebruiken.

Zo staat ieder jaar de hele school op het podium. Groep ½ met de voorstelling De Kleine Bever en groep 3 t/m 8 met de voorstelling Azur en Asmar: een voorstelling waarin iedere klas een aandeel heeft.

Daarnaast bezoeken we geregeld een voorstelling in het theater, gaan naar de bioscoop of het museum, heeft groep 8 een eindmusical en halen we optredens naar school toe en volgen daaraan gekoppelde gastlessen.

De leerkrachten zijn de afgelopen jaren aan de slag geweest met een doorlopende leerlijn Beeldend, waarbij voor iedere groep beeldende lessen zijn afgestemd op de thema’s uit de taalmethode: zo staat alles met elkaar in verbinding en krijgt het betekenis.