Ouderraad

De ouderraad (OR) helpt bij het uitvoeren en organiseren van verschillende activiteiten.  
We ondersteunen de school met het betrekken van ouders bij allerlei activiteiten in de klas, tijdens islamitische vieringen, avondvierdaagse en schoolreisjes. 
Onze inzet heeft als belangrijkste doel de leerkrachten meer ruimte en tijd te geven om te kunnen lesgeven. 

Ouders kiezen bewust voor islamitisch onderwijs. Daarom kijken we ook kritisch  naar de uitvoering hiervan op de school. 
We adviseren de school m.b.t. de uitvoer van de islamitische waarden en normen. 
De OR vergadert elke 6 weken. Hierbij schuift regelmatig de directeur en/of een leerkracht aan. 


Er zijn verschillende vergadervormen: 
  • Alleen de bestuursleden 
  • Met de achterban  
  • Open vergaderingen waar iedereen bij kan aansluiten.
    Dit is terug te vinden op de jaarkalender. 

De ouderraad bestaat uit: 
Voorzitter: Adinda Heeres 
Vice Voorzitter: Hayat Hessani 
Secretaris: Sabiha Bogiz en Fatima Achouitar
Penningmeester: Rachida Saouf 
Toezichthouder: Fatima Taibi
Bestuurslid Ouderbetrokkenheid: Uzeyir Özdogan  
En natuurlijk de achterban en alle andere ouders die ons ondersteunen. 

De ouderraad en het schoolteam streven naar een gezellige maar vooral naar een vruchtbare samenwerking waarbij het kind centraal staat. Vragen of suggesties voor verbetering zijn welkom! 

Email:  ouderraad.hidaya@simonscholen.nl  
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl