Ouderraad

De ouderraad (OR) helpt bij het uitvoeren en organiseren van verschillende activiteiten.  We helpen de school met het betrekken van ouders bij allerlei activiteiten in de klas, tijdens schoolfeestjes en schoolreisjes. Een aantal voorbeelden van activiteiten die wij samen organiseren; schoolreis, bazaars, avondvierdaagse en de islamitische feestdagen. Onze inzet heeft als belangrijkste doel de leerkrachten meer ruimte en tijd te geven om te kunnen lesgeven. 

Ouders kiezen bewust voor islamitisch onderwijs. Daarom kijken we ook kritisch  naar de uitvoering hiervan op de school. We adviseren de school m.b.t. de uitvoer van de islamitische waarden en normen. De OR vergadert elke 6 weken. Hierbij schuift regelmatig de directeur aan en na elke vergadering is er overleg met een leerkracht.

Er zijn verschillende vergadervormen: alleen de bestuursleden, met de achterban en open vergaderingen waar iedereen bij kan aansluiten. Dit is terug te vinden op de jaarkalender. 

De ouderraad bestaat uit: 
Voorzitter: Anisah Uarghe-Rutten 
Vice Voorzitter: Hayat Hessani 
Secretaris: Sabiha Bogiz en Adinda de Bijl 
Penningmeester: Fatima Taibi en Mohammed Hessani 
Toezichthouder: Anisha Uarghe – Rutten 
Bestuurslid Ouderbetrokkenheid: Fathia Hessani, Uzeyir Özdogan, Anisha Uarghe - Rutten  
En natuurlijk de achterban en alle andere ouders die ons ondersteunen...  

De ouderraad en het schoolteam streven naar een gezellige maar vooral naar een vruchtbare samenwerking waarbij het kind centraal staat. Vragen of suggesties voor verbetering zijn welkom! 

E:  ouderraad.hidaya@simonscholen.nl  
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl