Welkom...

...op de website van basisschool Hidaya, een school op Islamitische grondslag. 

Basisschool Hidaya is een Nederlandse basisschool, met een islamitische identiteit. De school maakt deel uit van de SIMON scholen (Stichting voor Onderwijs op Islamitische Grondslag in Midden- en Oost- Nederland).
De islamitische levenshouding is de grondslag waarop het onderwijs op SIMON scholen gebaseerd is. Wij geven onze kinderen een sterk islamitisch besef mee. Wij willen dat zij zich niet alleen moslim voelen, maar ook de islamitische waarden en normen begrijpen en die overtuigd en zelfstandig kunnen toepassen. Door onze leerlingen te ondersteunen in hun bewustwording hiervan, helpen wij de kinderen te “worden wie ze zijn”. Dit komt onder andere tot uiting in de godsdienstlessen en het gebed. Daarnaast vieren we uiteraard het Ramadanfeest en het Offerfeest op school, samen met onze ouders.

Een ander belangrijk doel van ons onderwijs is kwaliteit. Door ons onderwijs regelmatig te bespreken en te verbeteren proberen wij hierin perfectie (ihsaan) na te streven. Wij geloven dat ieder kind talent in zich heeft. Het is onze taak uw kind de mogelijkheid te geven zich optimaal te ontwikkelen. We houden daarbij rekening met de bijzondere behoeften van ieder kind. Als basisschool besteden wij veel tijd aan lezen, rekenen, taalvaardigheid en schrijven. Deze vaardigheden heeft iedereen nodig om in de samenleving goed te kunnen functioneren. Met name het aanleren van de Nederlandse taal krijgt bij ons extra aandacht, omdat veel leerlingen thuis ook een andere taal spreken.
Hierdoor zijn we in 2016 de beste school van Nijmegen geworden. Daar zijn we natuurlijk supertrots op. Drie jaar op rij hebben de leerlingen goed gescoord op de groep 8 eindtoets.
Wij vinden het op school ook belangrijk dat er, naast goede resultaten, een sfeer heerst waarin de kinderen zich veilig en prettig voelen.
De kernwaarden van onze school zijn respect, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, openheid en vertrouwen. De methode De Vreedzame School, waar we inmiddels jaren mee werken, is een programma om deze kernwaarden voor sociale competentie en democratisch burgerschap aan te leren. Wij zien de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.
Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op voor een gesprek of rondleiding. U bent van harte welkom!

Een glimlach naar een kind,
dat geeft voldoening en verbindt.
Een glimlach naar een ouder,
dat is voor hem of haar vertrouwder.
Een glimlach naar je collega,
voor het harde werken en teamverband.
Wij staan samen hand in hand.

Zoals de profeet s.a.w. adviseert:
lach naar en met elkaar,
want een glimlach is immers een liefdadigheid voor altijd!

Geschreven door juf Fatima